Tất cả bộ xử lý Intel® Xeon®

14 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® Fast Memory Access

Áp dụng bộ lọc

12 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
14 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
6 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3

 • 4 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 1.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay