Bộ xử lý Intel® Quark™

Bộ xử lý và vi mạch điều khiển Intel® Quark ™ cho phép ứng dụng phân tán thông minh cho Internet of Things (IoT). Những vi mạch điều khiển và SoC hiệu quả cao này đem lại khả năng kết nối, tích hợp và tương thích trong một gói linh hoạt, điện năng thấp.

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Quark™ Microcontroller D2000

  • 0 KB Bộ nhớ đệm
  • 1 Lõi
  • 1 Luồng
So sánh ngay

Intel® Quark™ SE C1000 Microcontroller

  • 8 KB Bộ nhớ đệm
  • 1 Lõi
  • 1 Luồng
So sánh ngay

Intel® Quark™ Microcontroller D1000

  • 0 KB Bộ nhớ đệm
  • 1 Lõi
  • 1 Luồng
So sánh ngay

Tính năng và lợi ích của vi mạch điều khiển

Nguồn thấp

Tối ưu hóa để có mức tiêu thụ điện năng thấp, chẳng hạn như các ứng dụng chạy bằng pin

Bảo mật tích hợp

Với khả năng quản lý và kết nối để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn ở mọi nơi

Kiến trúc có thể mở rộng

Tối đa hoá đầu tư bằng cách sử dụng lại phần mềm để tăng lên và xuống bất kỳ bộ xử lý Intel nào

Tài nguyên nhà phát triển


Khám phá tài liệu, phần mềm và công cụ thiết kế với công nghệ Intel®