Các Đơn vị Xử lý Thị giác Intel® Movidius™ (VPUs)

Các VPU Intel® Movidius™ đem đến hiệu quả về thị giác máy tính và khối lượng công việc Trí tuệ Nhân tạo (AI) Edge. Bằng cách kết hợp tính toán lập trình song song cao với gia tốc phần cứng dành riêng cho khối lượng công việc trong một kiến trúc độc đáo giúp giảm thiểu chuyển động dữ liệu, các VPU Movidius đã đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất năng lượng và hiệu suất tính toán. Công nghệ VPU cho phép máy ảnh thông minh, máy chủ Edge và thiết bị Trí tuệ Nhân tạo (AI) với mạng thần kinh sâu và ứng dụng dựa trên thị giác máy tính trong các lĩnh vực như bán lẻ trực quan, bảo mật và an toàn và tự động hóa công nghiệp.

Sản phẩm

1 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Đưa Dự án Thị giác Máy tính hoặc Trí tuệ Nhân tạo (AI) Edge Tiếp theo của Bạn vào Cuộc sống


Hãy cho chúng tôi biết thêm về nhu cầu dự án của bạn.

Đặc điểm và Lợi ích của các Các Đơn vị Xử lý Thị giác Intel® Movidius™ (VPU)

Hiệu suất Cao, Học sâu

VPU Movidius cho phép suy luận học tập hiệu quả sâu tính toán với hiệu suất tuyệt vời trên mỗi watt.

Hỗ trợ công nghệ

Hỗ trợ xử lý camera (ISP), thị giác máy tính và suy luận học sâu.

Kích hoạt để có Nhiều hơn nữa

Cho phép máy ảnh thông minh hoặc thẻ bổ trợ tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) Edge.

Tương thích cảm biến

Tương thích với các cảm biến khác nhau cho cảm biến đa phương thức.

Chào giá Liên quan

IoT và Bộ xử lý nhúng

Khám phá danh mục đầu tư nâng cao dành cho bộ xử lý Internet Vạn Vật của Intel để giúp nhận được thông tin chi tiết quan trọng và giá trị kinh doanh từ dữ liệu của bạn bằng các tài nguyên máy tính mà bạn cần chúng nhất.

Khám phá IoT và bộ xử lý nhúng

FPGA Intel®

Intel® FPGA và SoC, cùng với lõi IP, nền tảng phát triển và quy trình thiết kế của nhà phát triển phần mềm, cung cấp một lộ trình phát triển nhanh chóng với sự linh hoạt để thích ứng với những thách thức và giải pháp đang phát triển trong từng phần của video hoặc đường ống tầm nhìn cho một loạt các ứng dụng video và thị giác thông minh.

Tìm hiểu thêm về các FPGA Intel®

Que điện toán nơ-ron Intel® 2

Phát triển, tinh chỉnh và triển khai các mạng thần kinh tích chập (CNN) trên các ứng dụng ít tốn năng lượng cần suy luận theo thời gian thực với Neural Compute Stick Intel® 2.

Khám phá Neural Compute Stick Intel®

Thiết kế Bộ tăng tốc Thị giác Intel®

Thẻ tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) Edge cho phép quý vị triển khai suy luận mạng thần kinh sâu tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng phân tích video nhanh và chính xác, nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về Thiết kế Bộ tăng tốc Thị giác Intel®

Intel® DevCloud for the Edge

Nguyên mẫu và thử nghiệm với khối lượng công việc Trí tuệ Nhân tạo (AI) cho thị giác máy tính trên phần cứng của Intel với Intel® DevCloud for the Edge.

Tìm hiểu Intel® DevCloud for the Edge

Bộ dụng cụ Intel® Distribution of OpenVINO™

Khai thác toàn bộ tiềm năng của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và thị giác máy tính trên nhiều kiến trúc Intel® để giúp các trường hợp sử dụng mới và nâng cao trong khoa học sức khỏe và đời sống, bán lẻ, công nghiệp và hơn thế nữa.

Khám phá bộ công cụ

Thông báo và Miễn trừ Trách nhiệm1 2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

2

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi. Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.