Bộ xử lý Intel® Itanium®

Hỗ trợ khối lượng công việc và ứng dụng quan trọng với hiệu năng, mức độ tin cậy, khả năng mở rộng mang tính đột phá và luôn sẵn sàng để sử dụng. Bộ xử lý Intel® Itanium® là nền tảng mạnh mẽ dùng trong ảo hóa và tổng hợp.

7 Kết quả

Công nghệ Intel : Enhanced Intel SpeedStep® Technology

Áp dụng bộ lọc

Intel® Itanium® Processor 9740

 • 24 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9720

 • 20 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9760

 • 32 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9560

 • 32 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9550

 • 32 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9540

 • 24 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel® Itanium® Processor 9520

 • 20 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Tính năng và lợi ích

Độ tin cậy và Tính sẵn sàng của hạng máy tính lớn

Tám lõi. 3,1 tỉ hóng bán dẫn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Itanium® 9700 mới mang đến hiệu năng Intel Itanium cấp độ cao nhất chưa từng có.

Tìm hiểu thêm

Hiệu năng đa luồng nâng cao

Được nâng cao với hỗ trợ đa luồng miền kép, Công nghệ Siêu Phân Luồng Intel®1 cho phép xử lý cả cấu trúc ống đầu vào và đầu ra để có được thông lượng hệ thống nâng cao và khả năng mở rộng.

Xem cách hoạt động

Tiết kiệm năng lượng thông minh

Công nghệ Intel® Turbo Boost2, với tăng tốc duy trì nổi bật, cho phép bộ xử lý chuỗi Intel® Itanium® 9700 kiểm soát và điều khiển năng lượng nâng cao, cung cấp tần số tăng tốc bộ xử lý cao hơn vào mọi lúc, cho hiệu năng tối đa trên tất cả các khối lượng công việc. Kết quả là tận dụng vỏ nhiệt cao hơn cho hiệu năng tổng thể tốt hơn.

Cho hiệu năng tối đa trên tất cả các tải làm việc

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

2

Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.