72 Kết quả

Loại bộ xử lý : Desktop

Áp dụng bộ lọc

Intel® Core™ i9-9900KS Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.70 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10920X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.50 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10940X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9300T Processor (8M Cache, Up to 3.80 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9500 Processor (9M Cache, Up to 4.40 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9300 Processor (8M Cache, Up to 4.30 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9600 Processor (9M Cache, Up to 4.60 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9100 Processor (6M Cache, Up to 4.20 GHz)

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9100T Processor (6M Cache, Up to 3.70 GHz)

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9400T Processor (9M Cache, Up to 3.40 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9350K Processor (8M Cache, Up to 4.60 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9600T Processor (9M Cache, Up to 3.90 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9500T Processor (9M Cache, Up to 3.70 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-9320 Processor (8M Cache, Up to 4.40 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900T Processor (16M Cache, Up to 4.40 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-9700T Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900 Processor (16M Cache, Up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-9700 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9820X X-Series Processor

 • 16.5 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-9800X X-Series Processor

 • 16.5 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900X X-Series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9920X X-series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9960X X-series Processor

 • 22 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9940X X-series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-8086K Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T

 • 9 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay