17 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Áp dụng bộ lọc

Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.70 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10920X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.50 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10940X X-Series Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz)

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9820X X-Series Processor

 • 16.5 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-9800X X-Series Processor

 • 16.5 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900X X-Series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9920X X-series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9960X X-series Processor

 • 22 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9940X X-series Processor

 • 19.25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
14 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i9-7960X Processor

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
8.2
3 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
1 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i9-7940X Processor

 • 19.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
23 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i9-7920X Processor

 • 16.5 MB L3 Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
8.1
5 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i9-7900X Processor

 • 13.75 MB L3 Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay
55 Nhận xét của người dùng

Intel® Core™ i7-7820X Processor

 • 11 MB L3 Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • X - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay