Tất cả bộ xử lý Intel® Core™

164 Kết quả

Công nghệ Intel : Thermal Monitoring Technologies

Áp dụng bộ lọc

Intel® Core™ i7-11375H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-11370H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-11300H Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-1140G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz, with IPU)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-1180G7 Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz, with IPU)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1130G7 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,00 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1160G7 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1185G7 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1115G4 (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz)

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1110G4 (Bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 11th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10850K Processor (20M Cache, up to 5.20 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-10855M Processor (12M Cache, up to 5.10 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-10885M Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1270 Processor (16M Cache, 3.40 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1250P Processor (12M Cache, 4.10 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290T Processor (20M Cache, 1.90 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1250 Processor (12M Cache, 3.30 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290P Processor (20M Cache, 3.70 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290 Processor (20M Cache, 3.20 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1270P Processor (16M Cache, 3.80 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10885H Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10400T Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900T Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10500 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900 Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600T Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10400 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10320 Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900K Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10300 Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600K Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10300T Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay