Tất cả bộ xử lý Intel® Core™

223 Kết quả

Công nghệ Intel : Enhanced Intel SpeedStep® Technology

Áp dụng bộ lọc

Intel® Xeon® W-10855M Processor (12M Cache, up to 5.10 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-10885M Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1270 Processor (16M Cache, 3.40 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1250P Processor (12M Cache, 4.10 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290T Processor (20M Cache, 1.90 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1250 Processor (12M Cache, 3.30 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290P Processor (20M Cache, 3.70 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1290 Processor (20M Cache, 3.20 GHz)

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-1270P Processor (16M Cache, 3.80 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10885H Processor (16M Cache, up to 5.30 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10400T Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900T Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10500 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900 Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600T Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10400 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10320 Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600 Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10900K Processor

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10300 Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10600K Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10300T Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10700T Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10700K Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-10500T Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10100 Processor

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10700 Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-10100T Processor

 • 6 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10750H Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10980HK Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • HK - High performance graphics, unlocked
 • 10th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10300H

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10850H Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-10875H Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 10th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-9900KS Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 9th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor

 • 24.75 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • XE - Extreme performance and mega-tasking, unlocked
So sánh ngay