Tất cả các bộ xử lý Intel Atom®

43 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Atom™ Processor E3815

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 1 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3826

 • 1 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2530

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2550

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2730

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2750

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2350

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
 • 2.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay