9 Kết quả

Loại bộ xử lý : Mobile

Áp dụng bộ lọc

Intel® Atom™ x5-Z8330 Processor

 • 2 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3405 Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3200RK Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x5-Z8500 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x7-Z8700 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3130 Processor

 • 512 KB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® x5-Z8300 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3445 Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3230RK Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay