Được thiết kế dành cho các ứng dụng nhúng. Là nguồn năng lượng chính của tất cả các loại thiết bị di động, cầm tay và cỡ nhỏ. Có nhiều lựa chọn trong số các tổ hợp bộ xử lý/chipset và các cấu hình SoC với hiệu năng tuyệt vời trên mỗi watt, đồ họa phong phú và tích hợp I/O.

Xem tất cả các bộ xử lý Intel Atom®

14 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Atom™ Processor E3805

 • 1 MB L2 Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3827

 • 1 MB L2 Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3825

 • 1 MB L2 Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3845

 • 2 MB L2 Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3815

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 1 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3826

 • 1 MB L2 Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E660T

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E680

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E680T

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E620

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E620T

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E640

 • 512 KB L2 Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay