Intel® Tofino™

Bộ chuyển mạch Ethernet có thể lập trình P4 ASIC mang lại hiệu suất tốt hơn với mức tiêu thụ điện thấp hơn

Dòng ASIC chuyển mạch Ethernet lập trình P4 của Intel® Tofino™ mang lại sự linh hoạt hơn cho các trung tâm dữ liệu. Giám sát và kiểm soát các giao thức xử lý gói và cập nhật trong phần mềm để mang lại hiệu suất tùy chỉnh cho các khối lượng công việc cụ thể trên quy mô lớn.

Kiểm soát và hiển thị nhiều hơn trong mạng của bạn

Cập nhật logic chuyển tiếp trong bộ chuyển mạch Ethernet của bạn để phù hợp với nhu cầu cơ sở hạ tầng. Bạn cần thay đổi giao thức hoặc không chắc mình sẽ cần giao thức nào trong tương lai? Bỏ qua nhu cầu cập nhật chip chuyển mạch Ethernet và cập nhật phần mềm thay thế. Và Intel® Tofino™ mang lại hiệu quả sử dụng điện tốt hơn so với ASIC của bộ chuyển mạch Ethernet chức năng cố định, vì vậy bạn không phải hy sinh hiệu suất mạng.

Tuyên bố miễn trừ pháp lý1 2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1số cổng MAC là 40G sẽ yêu cầu hộp số.
2

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.