Intel® Tofino™ 2

Bộ chuyển mạch Ethernet lập trình P4 thế hệ thứ hai ASIC tiếp tục mang lại khả năng lập trình không thỏa hiệp

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1số cổng MAC là 40G sẽ yêu cầu hộp số.
2

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.