Intel® Connectivity Education Hub

Programmable Ethernet Switches and the P4 programming language are driving new opportunities in Ethernet switch acceleration, optimization, and inventive use cases. Use the Intel® Connectivity Education Hub to connect with peers and access key learning resources.

Upcoming Events

View upcoming Intel® Connectivity Academy courses for Programmable Ethernet Switch products, or browse the full catalog to choose from future trainings.

{{event.title}}

Thông tin bổ sung
Thu gọn

{{event.description}}

Rất tiếc! Có vẻ như không có sự kiện nào khớp với tìm kiếm của bạn. Hãy thử đổi cài đặt bộ lọc hoặc xóa bộ lọc bằng nút bên dưới.

Hiện không có sự kiện nào. Hãy quay lại sau.

Past Events

{{event.title}}

Thông tin bổ sung
Thu gọn

{{event.description}}

Rất tiếc! Có vẻ như không có sự kiện nào khớp với tìm kiếm của bạn. Hãy thử đổi cài đặt bộ lọc hoặc xóa bộ lọc bằng nút bên dưới.

Past Events

Hiện không có sự kiện nào. Hãy quay lại sau.

Không có sự kiện nào khớp

Rất tiếc! Có vẻ như không có sự kiện nào khớp với tìm kiếm của bạn. Hãy thử đổi cài đặt bộ lọc hoặc xóa bộ lọc bằng nút bên dưới.