Bộ Thu Phát Quang Học Intel® Silicon Photonics

Loại bỏ hiện tượng nghẽn cổ chai mạng vốn gây ảnh hưởng đến khả năng điện toán, đồng thời nâng cao tốc độ truyền dữ liệu với khoảng khách xa hơn so với điện tử truyền thống. Đạt được khả năng điện toán và lưu trữ băng thông cao, có thể cấu hình phần mềm.

Liên hệ với bộ phận kinh doanh về Quang tử học Silicon ›

Áp dụng bộ lọc

So sánh ngay

Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver

  • Q3'17 Ngày phát hành
  • Launched Trạng thái
So sánh ngay

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver

  • Q3'16 Ngày phát hành
  • Launched Trạng thái
So sánh ngay

Di chuyển dữ liệu với tốc độ ánh sáng


Tìm hiểu thêm về Quang tử học Silicon là gì và cách công nghệ này sẽ mang lại đổi mới cho trung tâm dữ liệu và hơn thế nữa.