Loại bỏ hiện tượng nghẽn cổ chai mạng vốn gây ảnh hưởng đến khả năng điện toán, đồng thời nâng cao tốc độ truyền dữ liệu với khoảng khách xa hơn so với điện tử truyền thống. Đạt được khả năng điện toán và lưu trữ băng thông cao, có thể cấu hình phần mềm.

2 Kết quả

Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver

  • Q3'17 Ngày phát hành
  • Announced Trạng thái
So sánh ngay

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver

  • Q3'16 Ngày phát hành
  • Announced Trạng thái
So sánh ngay

Sản phẩm

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}} {{#if content-main.title}}
{{#if reviews.showRating}}
{{reviews.reviewsScore}}
{{/if}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

    {{#each productHighLights}}
  • {{this}}
  • {{/each}}
{{#if variants }} {{/if}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} So sánh ngay {{else}} {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/if}} {{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{leftCurrency}}{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}}{{rightCurrency}} Mua {{#if hasStore}} {{/if}}
{{/each}} {{> promotions}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}}
{{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}
{{#if obj.multiSelect}} {{else}} {{/if}}
{{#each product-categories}}
{{#with products}} {{> product-card}} {{/with}} {{#if show-viewall}} {{/if}}
{{/each}}

{{name}}

{{pinLabel}}
{{distance}}{{distanceType}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

Video liên quan