Bộ Thu Phát Quang Học Intel® Silicon Photonics

Loại bỏ hiện tượng nghẽn cổ chai mạng vốn gây ảnh hưởng đến khả năng điện toán, đồng thời nâng cao tốc độ truyền dữ liệu với khoảng khách xa hơn so với điện tử truyền thống. Đạt được khả năng điện toán và lưu trữ băng thông cao, có thể cấu hình phần mềm.

Liên hệ với bộ phận kinh doanh về Quang tử học Silicon ›

Áp dụng bộ lọc

Cáp quang chủ động Intel® 100G QSFP28

  • Q4'20 Ngày phát hành
  • Launched Trạng thái
So sánh ngay

Bộ thu phát quang học Intel® 100G SR4 QSFP28

  • Q4'20 Ngày phát hành
  • Launched Trạng thái
So sánh ngay
So sánh ngay