Designed specifically for high-performance computing (HPC), the Intel® Omni-Path Host Fabric Interface (Intel® OP HFI) uses an advanced connectionless design that scales with high node and core counts.

View all Intel® Fabric Products

5 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Omni-Path Director Switch Power Supply Module 100 Series

  • AC power supply module for Intel® OPA Director Class Switches. Hot swappable. Mô tả sản phẩm
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Director Switch Fan Module 100 Series

  • Fan module for Intel® OPA Director Class Switches. Variable speed and hot swappable. Mô tả sản phẩm
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 32 Port

  • 32 Số lượng cổng ngoài
  • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Leaf module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting up to 32 external ports per leaf module. Hot swappable. Mô tả sản phẩm
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Director Switch Management Module 100 Series

  • Management module for Intel OPA Director Class Switches. CLI and chassis management through 10/100/1000 Base-T Ethernet port, and serial console through USB serial port. Requires one module, with two for redundancy. Mô tả sản phẩm
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Director Switch Spine Module 100 Series

  • Spine module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting 96 internal mid-plane connections. Hot swappable. Mô tả sản phẩm
So sánh ngay

Các phần tử của Khung Hệ Thống Có Thể Mở Rộng Intel® (Intel® SSF)

Hỗ trợ phân tích chuyên sâu của bạn với một thiết kế hệ thống cân bằng, có thể mở rộng, linh hoạt, có thể hỗ trợ cả tải công việc cần nhiều dữ liệu lẫn tính toán.

Điện toán

Bộ xử lý Intel® Xeon® và bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ có hàng loạt các công nghệ đột phá giúp cải thiện thông lượng song song và hiệu năng tổng thể, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

Bộ nhớ và lưu trữ

Khám phá cách thức Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho Phần mềm Lustre* giải phóng hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống tập tin song song Lustre* và cách thức Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu nâng hiệu năng lưu trữ lên tầm cao mới.

Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho phần mềm Lustre*

Điện toán lưới

Kiến trúc Omni-Path Intel® cung cấp lợi thế về chi phí và khả năng mở rộng mà sẽ tăng theo mỗi thế hệ nền tảng mới của Intel.

Kiến trúc Intel® Omni-Path

Phần mềm

Dành thời gian của bạn để tìm hiểu kiến giải với Intel® HPC Orchestrator và đạt được nhiều hiệu quả thông qua một phần mềm đáng tin cậy về quản lý hệ thống HPC. Tăng cường hiệu năng ứng dụng với các công cụ nhà phát triển phần mềm của Intel.

Intel® HPC Orchestrator

Công cụ phần mềm Intel® cho HPC

Điểm chuẩn của Kiến Trúc Intel® Omni-Path


Xem tốc độ, hiệu năng và thông tin cấu hình đầy đủ.

Related Videos