Được thiết kế đặc biệt cho điện toán hiệu năng cao (HPC), Intel® Omni-Path Host Fabric Interface (Intel® OP HFI) sử dụng thiết kế phi kết nối tiên tiến, đem lại hiệu năng có thể mở rộng với số lõi và nút cao. Nhờ đó, bộ điều hợp này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các môi trường ứng dụng có yêu cầu khắt khe nhất. Intel OP HFI hỗ trợ 100 Gbps mỗi cổng, có nghĩa là mỗi cổng Intel OP HFI có thể truyền tải lên đến 25 GBps mỗi cổng có băng thông 2 chiều. ASIC tương tự được sử dụng trong Intel OP HFI cũng sẽ được tích hợp vào các bộ xử lý Intel® Xeon® trong tương lai và được sử dụng trong các sản phẩm của bên thứ ba.

Áp dụng bộ lọc

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x8

  • 1 Số lượng cổng ngoài
  • 58Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x16

  • 1 Số lượng cổng ngoài
  • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Những điểm Tối ưu và Cải tiến

Đa phần hiệu năng ứng dụng HPC và độ trễ từ đầu đến cuối được cải thiện khi mở rộng đều là nhờ những cải tiến sau:

Cải thiện Gửi tin với Hiệu năng Mở rộng (Performance Scaled Messaging - PSM).

Ý tưởng ứng dụng cấu trúc này chủ yếu bắt nguồn từ (và phần mềm cấp ứng dụng tương thích với) khả năng mở rộng đã được kiểm chứng của Kiến Trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) bằng cách tận dụng thế hệ mới được cải tiến của thư viện Gửi tin với Hiệu năng Mở rộng (Performance Scaled Messaging - PSM). Những hoạt động triển khai quy mô lớn của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và các bộ phận khác đã chứng minh cho lợi thế về khả năng mở rộng này. PSM đặc biệt được thiết kế cho Giao diện Chuyển tiếp Tin (Message Passing Interface - MPI) và rất nhẹ - bằng 1/10 mã không gian người dùng - so với khi sử dụng các động từ. Nhờ đó mà tốc độ tin MPI và Không gian Địa chỉ Toàn cầu Phân vùng (Partitioned Global Address Space - PGAS) cực kỳ cao (hiệu quả với tin ngắn) so với khi sử dụng các động từ InfiniBand*.

Định tuyến tin “phi kết nối”.

Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA) - dựa trên thiết kế phi kết nối - không hề thiết lập thông tin địa chỉ kết nối giữa các nút, lõi hoặc quy trình trong khi có một hệ thống xử lý bổ sung duy trì thông tin này trong bộ nhớ đệm của bộ điều hợp. Từ đó, thiết kế phi kết nối tạo ra độ trễ không thay đổi không phụ thuộc vào tỷ lệ hay đối tượng gửi tin. Hệ thống xử lý này có tiềm năng rất lớn trong việc mở rộng hiệu năng ra toàn bộ một nút lớn hoặc cụm lõi trong khi vẫn duy trì được độ trễ từ đầu đến cuối thấp vì ứng dụng được mở rộng ra khắp cụm.

Điểm chuẩn của Kiến Trúc Intel® Omni-Path


Xem tốc độ, hiệu năng và thông tin cấu hình đầy đủ.

Video liên quan