Tất cả sản phẩm Ethernet Intel®

2 Kết quả

Loại giao diện hệ thống : PCIe v2.0 (2.5 GT/s)

Áp dụng bộ lọc

Intel® Gigabit ET2 Quad Port Server Adapter

  • Q3'10 Ngày phát hành
  • PCIe v2.0 (2.5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • Copper Cáp trung áp
  • Category 5 up to 100m Phương thức đi cáp
  • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter

  • Q3'08 Ngày phát hành
  • PCIe v2.0 (2.5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • Copper Cáp trung áp
  • Category 5 up to 100m Phương thức đi cáp
  • Dual Số cổng
So sánh ngay