2 Kết quả

Loại giao diện hệ thống : PCIe v1.1 (2.5 GT/s)

Áp dụng bộ lọc

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

  • Q3'08 Ngày phát hành
  • PCIe v1.1 (2.5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • Copper Cáp trung áp
  • Category-5 up to 100m Phương thức đi cáp
  • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller

  • Q2'08 Ngày phát hành
  • PCIe v1.1 (2.5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • 1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Single Số cổng
So sánh ngay