Tất cả sản phẩm Ethernet Intel®

2 Kết quả

Loại giao diện hệ thống : PCIe

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Controller I225-V

  • Q4'19 Ngày phát hành
  • PCIe Loại giao diện hệ thống
  • 2.5G Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller I225-LM

  • Q4'19 Ngày phát hành
  • PCIe Loại giao diện hệ thống
  • 2.5G Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Single Số cổng
So sánh ngay