Tất cả sản phẩm Ethernet Intel®

1 Kết quả

Lưu trữ qua Ethernet : iSCSI NFS

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4

  • Q4'14 Ngày phát hành
  • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • Copper Cáp trung áp
  • SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Phương thức đi cáp
  • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Quad Số cổng
So sánh ngay