3 Kết quả

Kích thước gói : 25mm x 25mm, FC-BGA

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1

  • Q3'17 Ngày phát hành
  • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10420

  • Q4'15 Ngày phát hành
  • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
  • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10840

  • Q4'15 Ngày phát hành
  • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
  • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay