1 Kết quả

Kích thước gói : 15mm x 15mm

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Network Connection I347-AT4

  • Q4'11 Ngày phát hành
  • SGMII Loại giao diện hệ thống
  • 1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Quad Số cổng
So sánh ngay