Tất cả sản phẩm Ethernet Intel®

98 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Network Adapter I225-T1

 • Q1'21 Ngày phát hành
 • PCIe v3.1 (5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • CAT5e, CAT6, CAT6A Phương thức đi cáp
 • 10/100/1000/2.5G BASE-T(X) Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP

 • Q4'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 port - DAC Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller E810-XXVAM2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0/3.0 Loại giao diện hệ thống
 • 25Gb/s Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T4L for OCP 3.0

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Phương thức đi cáp
 • 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2T

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper, Fiber Cáp trung áp
 • SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller E810-CAM1

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0/3.0 Loại giao diện hệ thống
 • 100Gb/s Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller E810-CAM2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0/3.0 Loại giao diện hệ thống
 • 100Gb/s Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet QSFP28 Optic

 • Q3'20 Ngày phát hành
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller V710-AT2

 • Q2'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 5/2.5/1GbE, 100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T4L

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Phương thức đi cáp
 • 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T2L for OCP 3.0

 • Q2'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Phương thức đi cáp
 • 10GbE/5Gbe/2.5GbE/1GbE/100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-DA2 for OCP* 3.0

 • Q4'19 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attach Copper
  10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter I350 for OCP* 3.0

 • Q4'19 Ngày phát hành
 • PCIe v2.1 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Cat 5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • 1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-DA4 for OCP* 3.0

 • Q4'19 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attach Copper
  10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T2L

 • Q3'19 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
  Phương thức đi cáp
 • 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller I225-V

 • Q4'19 Ngày phát hành
 • PCIe Loại giao diện hệ thống
 • 2.5G Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller I225-LM

 • Q4'19 Ngày phát hành
 • PCIe Loại giao diện hệ thống
 • 2.5G Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller X710-TM4

 • Q3'19 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/5/2.5/1GbE, 100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller X710-AT2

 • Q3'19 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/5/2.5/1GbE, 100Mb Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA2

 • Q4'18 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m Phương thức đi cáp
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA4

 • Q4'18 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m Phương thức đi cáp
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 for OCP*

 • Q4'17 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported (extended temp ONLY) Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection C827-IM1

 • Q4'17 Ngày phát hành
 • 25GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection XL827-AM1

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection C827-AM1

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • 25GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter X710-DA2 for OCP*

 • Q2'17 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attach Copper10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet SFP28 Optics

 • Q1'17 Ngày phát hành
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2

 • Q1'17 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA1

 • Q1'17 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay