Silicon chuyển mạch 10GbE và 40GbE có độ trễ thấp và chất lượng dẫn đầu ngành, sử dụng công nghệ Intel® Flexpipe™ tiên tiến. Đây là sản phẩm rất quan trọng đối với các máy chủ được ảo hóa, mạng hội tụ và điện toán hiệu năng cao.