Silicon chuyển mạch 10GbE và 40GbE có độ trễ thấp và chất lượng dẫn đầu ngành, sử dụng công nghệ Intel® Flexpipe™ tiên tiến. Đây là sản phẩm rất quan trọng đối với các máy chủ được ảo hóa, mạng hội tụ và điện toán hiệu năng cao. 

Xem tất cả Ethernet Intel®

4 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Switch FM6324

  • 240 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Intel® Ethernet Switch FM6364

  • 640 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Intel® Ethernet Switch FM6348

  • 480 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Intel® Ethernet Switch FM5224

  • 240 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay