Silicon chuyển mạch 10GbE và 40GbE có độ trễ thấp và chất lượng dẫn đầu ngành, sử dụng công nghệ Intel® Flexpipe™ tiên tiến. Đây là sản phẩm rất quan trọng đối với các máy chủ được ảo hóa, mạng hội tụ và điện toán hiệu năng cao. 

Intel® Ethernet Switch FM6364

  • 640 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Intel® Ethernet Switch FM6348

  • 480 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Intel® Ethernet Switch FM5224

  • 240 G Băng thông cổng tối đa
  • 400 ns Độ trễ chuyển tiếp nhanh
So sánh ngay

Sản phẩm

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}}
{{#if reviews.showRating}}
{{reviews.reviewsScore}}
{{/if}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

    {{#each productHighLights}}
  • {{this}}
  • {{/each}}
{{#if variants }} {{/if}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} So sánh ngay {{else}} {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{leftCurrency}}{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}}{{rightCurrency}} Mua
{{/each}} {{> promotions}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}}
{{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}
{{#each product-categories}}
{{#with products}} {{> product-card}} {{/with}} {{#if show-viewall}} {{/if}}
{{/each}}