Sở hữu các tính năng nâng cao hiệu năng và công nghệ quản lý điện năng mới. Trải nghiệm cài đặt dễ dàng, tính khả dụng trên toàn thế giới và dịch vụ hỗ trợ khách hàng mang tầm quốc tế.

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2

 • Q3'14 Ngày phát hành
 • PCIe v2.1 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Cat 5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2

 • Q3'14 Ngày phát hành
 • PCIe v2.1 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Cat 5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

 • Q1'13 Ngày phát hành
 • PCIe 2.1(2.5GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • RJ-45 Category-5, up to 100 m Phương thức đi cáp
 • 10/100/1000 Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

 • Q4'11 Ngày phát hành
 • PCIe v2.1 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m Phương thức đi cáp
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

 • Q4'11 Ngày phát hành
 • PCIe v2.1 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m Phương thức đi cáp
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4

 • Q1'11 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m Phương thức đi cáp
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter

 • Q3'10 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (2.5GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Category-5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

 • Q2'10 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Category-5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Gigabit EF Dual Port Server Adapter

 • Q4'08 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (2.5GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m Phương thức đi cáp
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

 • Q3'08 Ngày phát hành
 • PCIe v1.1 (2.5GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Category-5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter

 • Q3'08 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (2.5GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • Category-5 up to 100m Phương thức đi cáp
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Sản phẩm

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}}
{{#if reviews.showRating}}
{{reviews.reviewsScore}}
{{/if}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

  {{#each productHighLights}}
 • {{this}}
 • {{/each}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} So sánh ngay {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}} Mua
{{/each}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}} {{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}

Ethernet 10 GbE

Bộ Điều Hợp Mạng Hội Tụ Ethernet 10 Gigabit Intel® giúp tăng cường hiệu năng và củng cố các khối lượng công việc.

Xem các sản phẩm