Khách hàng của chúng tôi nói rằng “Rất hiệu quả”, lý do là: khả năng tương thích rộng rãi, lựa chọn sản phẩm đa dạng, hiệu năng và tăng tốc, cài đặt dễ dàng và độ tin cậy cao, có sẵn trên toàn thế giới và hỗ trợ đẳng cấp thế giới.

Xem tất cả các sản phẩm Ethernet Intel®

6 Kết quả

Loại giao diện hệ thống : PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Network Adapter X520-DA1 for OCP*

 • Q3'13 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 for OCP

 • Q3'13 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1

 • Q3'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF up to 300m Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2

 • Q3'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • MMF up to 300m Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2

 • Q3'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1

 • Q3'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Fiber Cáp trung áp
 • SMF up to 10km Phương thức đi cáp
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay