Intel® Ethernet Products

Intel® Ethernet Network Adapters, Controllers, and Accessories enable agility within the data center to effectively deliver services efficiently and cost-effectively. Worldwide availability, exhaustive testing for compatibility, and over 35 years of innovation have made Intel® Ethernet products customers choice for server network connectivity.

View the product selector guide ›

Intel® Ethernet Network Adapters

  • 1/10/25/40GbE Intel® Ethernet Network Adapters
  • Proven interoperability for network infrastructure
  • Highly compatible with broad interoperability
  • Long product lifecycle support

Intel® Ethernet Controllers and Connections

  • Industry leader for Ethernet connectivity
  • Designed for server LOM, NIC, and mezzanine card implementations
  • Integrated serial PHYs with broad interface options

Intel® Ethernet Optics and Cables

  • Support SFP, SFP+, QSFP+, SFP28, and QSFP28
  • Extensively tested for reliability and interoperability

Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Sản phẩm Intel Ethernet, với tốc độ từ 1 đến 100gbps, di chuyển dữ liệu nhanh hơn với các công nghệ và kiến trúc đổi mới phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại intel.vn/ethernet.

Hãy nâng cấp

Loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai bẳng cách nâng cấp linh kiện khi được thông báo. So sánh cấu hình với công cụ so sánh lưu trữ và kết nối cho bộ xử lý Intel® Xeon® có thể nâng cấp.

Hãy thử ngay hôm nay

Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel®

Nâng cấp mạng 1GbE lên 10/25/40GbE để giảm độ trễ và cải thiện tốc độ phản hồi của máy chủ.

Tìm hiểu thêm về Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel®

SSD Intel®

Nâng cấp lên bộ lưu trữ dựa trên nền tảng NVMe* giúp tăng đáng kể lượng VM (số lệnh mỗi phút) và số lượng người dùng email được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về SSD Intel®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Nâng cấp bộ xử lý để cung cấp thêm lõi, tăng tần số mỗi lõi và tăng bộ nhớ cache.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®