5 Kết quả

Giao diện : PCIe NVMe 3.0 x4

Áp dụng bộ lọc

2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 256 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 512GB M.2 80mm PCIe 3.0 x4 3D1

 • 512 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 128 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 1.024 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 6000p Series 360GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 360 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay