5 Kết quả

Giao diện : PCIe NVMe 3.1 x4

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD Pro 7600p Series 1.02TB, M.2

 • 1.024 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 7600p Series 2.048TB, M.2

 • 2.048 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 7600p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 256 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 7600p Series (128GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 128 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 7600p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 512 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay