21 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® Rapid Start Technology

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD Pro 7600p Series 2.048TB, M.2

 • 2.048 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.1 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 5450s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 256 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 5450s Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 256 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 5450s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 512 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 256 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 512GB M.2 80mm PCIe 3.0 x4 3D1

 • 512 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series (128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 128 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 6000p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 1.024 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD Pro 6000p Series 360GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC

 • 360 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe NVMe 3.0 x4 Giao diện
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 360 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 180 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 180 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 240 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
6 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 360 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 1 TB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 1.0TB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 1 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 120 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 120 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
7 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series 480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

 • 480 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 480 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay
12 Nhận xét của người dùng

Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

 • 240 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay