7 Kết quả

Hệ số hình dạng : 2.5" 7mm

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD E 5100s Series (64GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 64 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 5100s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 128 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 5100s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 256 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 7000s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

 • 240 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 7000s Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) 

 • 960 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 7000s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

 • 480 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD E 7000s Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

 • 150 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay