Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series

The Intel® Optane™ Solid State Drive (SSD) helps eliminate data center storage bottlenecks and allows bigger, more affordable data sets. It can accelerate applications, reduce transaction costs for latency-sensitive workloads, and improve overall data center TCO.

Read the product brief ›

Products

View all Intel® SSDs for data centers

6 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4)

 • 1.5 TB Dung lượng
 • HHHL (CEM3.0) Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (1.5TB, 2.5in PCIe x4)

 • 1.5 TB Dung lượng
 • U.2 15mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series

 • 750 GB Dung lượng
 • U.2 15mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series

 • 750 GB Dung lượng
 • HHHL (CEM3.0) Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series

 • 375 GB Dung lượng
 • U.2 15mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay
17 Nhận xét của người dùng

Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series

 • 375 GB Dung lượng
 • HHHL (CEM3.0) Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Công nghệ liên quan

Công nghệ Ổ Đĩa Bộ Nhớ Intel®

Công nghệ Ổ Đĩa Bộ Nhớ Intel® được tối ưu hóa để tạo ra các ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ có độ trễ thấp và độ bền cao. Đồng thời, rõ ràng là với công nghệ này, ổ cứng thể rắn có thể hoạt động như DRAM đối với HĐH và ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về Công nghệ Ổ Đĩa Bộ Nhớ Intel®

Công nghệ Intel® Optane™

Việc loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai cần có bộ lưu trữ tốt hơn với tốc độ nhanh, chi phí hợp lý và ổn định. Với công nghệ Intel® Optane™, bạn có thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh của bộ xử lý.

Giải phóng sức mạnh của bộ xử lý

Additional information: 1 2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Thông số kỹ thuật về hiệu năng áp dụng cho cả dữ liệu nén và không nén.

2

4KB = 4,096 bytes.