Ổ đĩa cổng kép hoạt động bằng công nghệ Intel® Optane™ với lượng hàng lớn giúp tăng khả năng phục hồi cho các giải pháp lưu trữ của doanh nghiệp.

Đọc tóm lược sản phẩm ›

Sản phẩm

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series

  • 375 GB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe NVMe 3.0 2x2 dual port Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series

  • 1.5 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe NVMe 3.0 2x2 dual port Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD DC D4800X Series

  • 750 GB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe NVMe 3.0 2x2 dual port Giao diện
So sánh ngay

Có sẵn trong Dell EMC PowerMax Array

Được thiết kế với bộ điều khiển đa năng, kiến trúc nâng cấp thiết thực và theo tiêu chuẩn của ngành, NVMe toàn diện, PowerMax làm thay đổi cuộc chơi lưu trữ dữ liệu.

Khám phá khả năng lưu trữ hiện đại