Intel® SSD DC P4511 Series

Meet demanding service levels and support broad cloud workloads while optimizing power efficiency.

Products

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD DC P4511 Sê-ri (4.0TB, E1.S 5.9mm PCIe 3.1 x4, 3D2)

  • 4 TB Dung lượng
  • E1.S 5.9mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4511 Series (1.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  • 1 TB Dung lượng
  • M.2 22 x 110mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4511 Series (2.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  • 2 TB Dung lượng
  • M.2 22 x 110mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay