All Intel® Solid State Drives for Data Centers

2 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD D5-P4326 Series (15.36TB, 2.5in PCIe* 3.1 x4, 3D2, QLC)

  • 15.36 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D5-P4320 Series (7.68TB, 2.5in PCIe* 3.1 x4, 3D2, QLC)

  • 7.68 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay