All Intel® Solid State Drives for Data Centers

10 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD D3-S4610 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 3.84 TB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4610 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 960 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 240 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4610 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 480 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 3.84 TB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 480 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 960 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4610 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 240 GB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 1.92 TB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D3-S4610 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 1.92 TB Dung lượng
 • 2.5" 7mm Hệ số hình dạng
 • SATA 3.0 6Gb/S Giao diện
So sánh ngay