Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4101

Sở hữu công nghệ 64-Layer TLC PCIe* NAND trong hệ số hình dạng M.2, SSD này được thiết kế để khởi động các mô hình sử dụng và các khối lượng công việc đọc nhiều tương đối, chẳng hạn như lập chỉ mục tìm kiếm và lưu vào bộ nhớ đệm ở thiết bị biên.

Sản phẩm

5 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD DC P4101 Series

 • 256 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4101 Series

 • 512 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4101 Series

 • 128 GB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4101 Series

 • 2 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD DC P4101 Series

 • 1 TB Dung lượng
 • M.2 22 x 80mm Hệ số hình dạng
 • PCIe 3.1 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay