Loại bỏ các nút thắt cổ chai với các giải pháp lưu trữ tốt nhất cho trung tâm dữ liệu. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh kỹ thuật số. Ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa về hiệu năng, độ tin cậy và độ bền.

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4800X

 • Ổ cứng thể rắn cho trung tâm dữ liệu phản hồi nhanh nhất thế giới với công nghệ Intel® Optane™1
 • Dung lượng: 375-750 GB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511

 • Đáp ứng các mức dịch vụ đòi hỏi cao và hỗ trợ khối lượng công việc đám mây rộng rãi trong khi tối ưu hóa hiệu quả điện năng
 • Hệ số hình dạng M.2
 • Dung lượng 1-2 TB

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610

 • Được thiết kế để đáp ứng các mức dịch vụ đòi hỏi ngày càng cao và hỗ trợ khối lượng công việc đám mây rộng rãi hơn, trong khi giảm chi phí lưu trữ
 • Hệ số hình dạng U.2
 • Dung lượng 1,6-7,6 TB

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4510

 • Lấy cảm hứng từ đám mây. Tối ưu hóa lưu trữ.
 • Dung lượng: 1-8 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4600

 • Tăng tốc bộ nhớ đệm để có được hiệu quả lưu trữ và khả năng phản hồi của ứng dụng được nâng cao
 • Dung lượng: 1,6-4 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4500

 • Các ổ cứng thể rắn dựa trên PCIe*/NVMe* cho doanh nghiệp dành cho các giải pháp lưu trữ đám mây
 • Dung lượng: 1-8 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC, Ruler

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501

 • Được thiết kế dành cho các giải pháp lưu trữ đám mây có ý thức về điện năng và không gian với khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 500 GB–4 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, M.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4101

 • Được thiết kế dành cho các giải pháp lưu trữ đám mây có ý thức về điện năng và không gian với khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 128 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, M.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610

 • SSD SATA được thiết kế dựa trên ý tưởng về bộ lưu trữ và được tối ưu để xử lý đồng thời nhiều khối lượng công việc
 • Dung lượng: 240 GB – 3,84 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510

 • SSD SATA được thiết kế dựa trên ý tưởng về bộ lưu trữ và được tối ưu để xử lý đồng thời nhiều khối lượng công việc
 • Dung lượng: 240 GB – 3,84 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4600

 • SSD SATA được thiết kế dựa trên ý tưởng về bộ lưu trữ và được tối ưu để xử lý đồng thời nhiều khối lượng công việc
 • Dung lượng: 240 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4500

 • SSD SATA được thiết kế dựa trên ý tưởng về bộ lưu trữ và được tối ưu để xử lý các khối lượng công việc chuyên về đọc dữ liệu
 • Dung lượng: 240 GB–4 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3110

 • Bộ lưu trữ đáng tin cậy dành cho trung tâm dữ liệu chuyên về đọc dữ liệu
 • Dung lượng: 128-512 GB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch, M.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3520

 • 3D NAND PCIe* độ bền chuẩn cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 450 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3700

 • PCIe* độ bền cao cho các khối lượng công việc ghi nhiều
 • Dung lượng: 400 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3608

 • Hiệu năng Extreme PCIe* với độ trễ thấp
 • Dung lượng: 1,6 TB-4 TB
 • Hệ số hình dạng: AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3600

 • PCIe* độ bền trung bình cho các khối lượng công việc hỗn hợp
 • Dung lượng: 400 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3500

 • PCIe* độ bền chuẩn cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 400 GB–2 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2, AIC

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3100

 • 3D TLC PCIe* độ bền giá trị cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 128 GB-1 TB
 • Hệ số hình dạng: M.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC D3700

 • Hiệu năng PCIe* độ bền cao cho các giải pháp có tính sẵn sàng cao
 • Dung lượng: 800 GB-1,6 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC D3600

 • Hiệu năng PCIe* độ bền trung bình cho các giải pháp có tính sẵn sàng cao
 • Dung lượng: 800 GB-2,0 TB
 • Hệ số hình dạng: U.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3710

 • SATA độ bền cao cho các khối lượng công việc ghi nhiều
 • Dung lượng: 200 GB-1,2 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3610

 • SATA độ bền trung bình cho các khối lượng công việc hỗn hợp
 • Dung lượng: 100 GB-1,6 TB
 • Hệ số hình dạng: 1,8 inch, 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3520

 • 3D NAND SATA độ bền chuẩn cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 150 GB-1,6 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch, M.2

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3510

 • SATA độ bền chuẩn cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 80 GB-1,6 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3500

 • SATA độ bền chuẩn cho các khối lượng công việc đọc nhiều
 • Dung lượng: 80-800 GB
 • Hệ số hình dạng: 1,8 inch, 2,5 inch

 

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3100

 • TLC SATA độ bền giá trị cho các ứng dụng đọc nhiều
 • Dung lượng: 180 GB-1 TB
 • Hệ số hình dạng: 2,5 inch

Một thế hệ công nghệ lưu trữ mới

Công nghệ Intel® Optane™ là một thế hệ bộ nhớ bảo vệ dữ liệu hoàn toàn mới. Tốc độ cao và mật độ của loại bộ nhớ này giúp loại bỏ những sự cố khi xử lý và cải thiện hiệu năng trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe như dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao (HPC), ảo hóa, lưu trữ, đám mây và chơi game.2

Tìm hiểu thêm

Get Ahead of Innovation

Dẫn đầu tiến trình đổi mới

Duy trì kết nối với các công nghệ, xu hướng và ý tưởng đang định hình tương lai với những cập nhật từ Intel.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Video liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Khả năng phản hồi được định nghĩa là độ trễ trung bình khi đọc dữ liệu, được đo ở độ sâu hàng đợi 1 trong khi thực hiện khối lượng công việc ghi ngẫu nhiên 4k. Được đo bằng FIO 2.15*. Cấu hình chung - Hệ thống Máy chủ Intel® 2U, HĐH CentOS* 7.2, kernel 3.10.0-327.el7.x86_64, CPU 2 x Intel® Xeon® E5-2699 v4 @ 2.20GHz (22 lõi), RAM 396 GB DDR @ 2133MHz. Ổ cứng Intel được đánh giá - SSD Intel® Optane™ DC P4800X 375GB và SSD Intel® DC P3700 1600GB. Ổ cứng Samsung được đánh giá – SSD Samsung* PM1725a, SSD Samsung* PM1725, Samsung* PM963, Samsung* PM953. Ổ cứng Micron được đánh giá – SSD PCIe* NVMe* Micron* 9100. Ổ cứng Toshiba được đánh giá – Toshiba* ZD6300. Thử nghiệm – Độ trễ đọc ngẫu nhiên 4K với thiết lập QD1, 70% độ trễ đọc ngẫu nhiên RW 4K với thiết lập QD1, độ trễ ghi ngẫu nhiên 4K với thiết lập QD1 bằng cách sử dụng FIO 2.15.

2

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại https://www.intel.vn.