Intel® Optane™ SSD 905P Series

Breakthrough performance to meet the most demanding storage workloads in your desktop or workstation.

View the product brief ›

3 Kết quả

Hệ số hình dạng : U.2 15mm

Áp dụng bộ lọc

Intel® Optane™ SSD 905P Series (960GB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

  • 960 GB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD 905P Series (1.5TB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

  • 1.5 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® Optane™ SSD 905P Series (480GB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

  • 480 GB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 3.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Tính năng và lợi ích

Nano giây là chuẩn tốc độ mới

Đem lại hiệu năng đọc/ghi tối ưu cho máy trạm. Hiệu năng của ổ cứng thể rắn 905P mang ý nghĩa rằng bộ xử lý có thể giảm thời gian chờ và có nhiều thời gian tính toán hơn.

Độ bền dẫn đầu ngành

Cung cấp 10 DWPD đầu ngành, biến ổ cứng thể rắn 905P trở thành ổ cứng thể rắn dành cho máy khách có độ bền cao nhất trên thị trường hiện nay.1

Những khả năng mới

Có dung lượng lớn hơn nhằm giúp người dùng xử lý các bộ dữ liệu lớn hơn để khai thác tốt hơn giá trị của công nghệ Intel® Optane™ với khối lượng công việc yêu cầu cao về hệ thống con I/O lưu trữ.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Độ bền cao nhất theo kết quả so sánh từ Tom’s Hardware giữa các ổ cứng thể rắn tốt nhất trong ngành, tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2018. Xem https://www.tomshardware.com/reviews/best-ssds,3891.html.