Intel® Optane™ SSD 800P Series

Get the performance of Intel® Optane™ technology in an SSD M.2 form factor for desktop, laptop, or Intel® NUC. Optimized for fast application loading, RAID, and fast boot.

View the product brief ›

Tính năng và lợi ích

Hiệu năng đột phá

Một chiếc máy tính cá nhân sử dụng SSD Intel® Optane™ 800P sở hữu hiệu năng đột phá, vì vậy bạn có thể tải ứng dụng nhanh và trải nghiệm hệ điều hành nhanh.

Phản hồi nhất quán

SSD Intel® Optane™ 800P luôn đảm bảo hiệu năng khi bạn sử dụng hết khả năng của ổ đĩa. Không giống như SSD sử dụng NAND, hiệu năng giảm đi khi bạn sử dụng hết khả năng của ổ đĩa.

Hệ số hình dạng M.2 của SSD

Hãy bổ sung thêm SSD Intel® Optane™ 800P vào máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc NUC của bạn để khởi động nhanh. Hiện nay, bạn có thể khởi động máy tính nhanh hơn và truy cập các tập tin nhanh hơn.