Bigtera VirtualStor* Scaler trên máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon®

Bigtera VirtualStor* Scaler trên máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon®

Bigtera VirtualStor* Scaler trên máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon®

Bộ phận CNTT trong doanh nghiệp cần có một giải pháp lưu trữ có thể mở rộng, hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, giải pháp này còn có khả năng xử lý sự tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu và đáp ứng các loại khối lượng công việc khác nhau. Để giải quyết các thách thức mà bộ phận CNTT trong doanh nghiệp gặp phải trong việc triển khai một cụm lưu trữ có thể mở rộng và được tối ưu hóa về ...mặt hiệu năng và chi phí, Bigtera* và Intel đã tiến hành thử nghiệm trên diện rộng nhằm tìm ra cấu hình tối ưu đặc trưng để triển khai Bigtera VirtualStor* Scaler trên các máy chủ sử dụng dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-1500 với Dòng ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu.

Video Liên Quan