Increased Bandwidth for Increased Productivity

Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) can help transform the way businesses utilize Wi-Fi. New 6 GHz Wi-Fi 6E offers the biggest business Wi-Fi advancement in 20 years. More new high-speed channels, exclusive to Wi-Fi 6E devices, enable up to 6x faster speeds1 and freedom from legacy Wi-Fi interference and congestion while in the office.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Nhanh hơn 6 lần - Dựa trên dải tần Wi-Fi 5 GHz thế hệ trước thông số kỹ thuật IEEE 802.11ax so với dải tần Wi-Fi 6 GHz. Với nhiều kênh lớn hơn ở dải tần 6 GHz, các lợi thế công nghệ của mạng Wi-Fi 6E tạo điều kiện tăng mức tối đa về mặt lý thuyết cho tốc độ máy tính khách hàng so với Wi-Fi 5 GHz 5.