Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

In just 3 simple steps, you can verify if a PC has the latest Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) technology before you buy to ensure you get faster Gigabit wireless speeds, support for 160 MHz channel bandwidth and WPA3, higher capacity, lower latency1, and next-gen security2. Without Wi-Fi 6 capabilities, your next device will suffer from outdated wireless connectivity leading to years ...of frustration before you upgrade again. Wi-Fi 6 is designed for the rapid growth of connected devices, streaming services, and high-bandwidth demands of today’s home wireless networks and is the biggest advancement to Wi-Fi technology since Wi-Fi 4 in 2009. While older Wi-Fi technologies were contention-based, letting devices connect on a first-come-first-served basis, Wi-Fi 6 traffic is efficiently managed by the router for faster speeds, greater reliability, and more responsive interactions for wireless gaming, entertainment, and video streaming.

How to check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) technology:

  • Press and hold the “Windows” key and the “X” key on the keyboard.
  • Press the “M” key to select the Device Manager.
  • Expand the “Network Adapters” item and look for “Intel® Wi-Fi 6” and “160 MHz” to know you are getting the latest wireless connectivity solution.

Related Videos

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Giảm 75% độ trễ: Dựa trên dữ liệu mô phỏng của Intel (79%) đối với 802.11ax có và không có OFDMA sử dụng 9 máy khách. Độ trễ trung bình khi không có OFDMA là 36 mili giây, độ trễ trung bình khi có OFDMA giảm xuống còn 7,6 mili giây. Để cải thiện độ trễ, cần phải sử dụng bộ định tuyến 802.11ax (Wi-Fi 6) và tất cả các thiết bị phải hỗ trợ OFDMA.

2

Các tính năng bảo mật Wi-Fi WPA3: Liên minh công nghiệp Wi-Fi Alliance sẽ chứng nhận cho các sản phẩm Wi-Fi 6 về việc tuân thủ tiêu chuẩn IEEE 802.11ax, đồng thời sẽ yêu cầu phải có chứng nhận bảo mật WPA3 để làm điều kiện tiên quyết nhằm đảm bảo các sản phẩm này sử dụng các tính năng bảo mật Wi-Fi mới nhất. Mật khẩu đơn giản hóa WPA3: WPA3 sử dụng Simultaneous Authentication of Equals (SAE) để thay thế cho giao thức trao đổi Pre-Shared Key (PSK) do WPA2 sử dụng. SAE xử lý bảo mật hơn việc trao đổi khóa ban đầu và sử dụng tính bảo mật chuyển tiếp, giúp giao thức chống lại các cuộc tấn công giải mã ngoại tuyến tốt hơn và cung cấp xác thực bằng mật khẩu mạnh hơn. Bảo vệ nâng cao WPA3: Một lớp bảo vệ mạng bổ sung bắt nguồn từ cường độ mã hóa tương đương 192 bit trên mạng 802.11ax và vượt trội hơn so với mã hóa AES 128 bit được sử dụng với WPA2.