Câu hỏi thường gặp về Công nghệ Intel® Optane™

Tìm hiểu về các Intel Optane nghệ và sản phẩm trung tâm dữ liệu nổi bật trong Câu hỏi thường gặp này dành cho các quản trị viên CNTT, những người ra quyết định về kinh doanh cũng như các kiến trúc sư hệ thống và lưu trữ. Intel Optane cầu nối khoảng cách giữa DRAM nhanh nhưng đắt tiền hơn và giá cả phải chăng hơn, nhưng chậm hơn/độ trễ cao hơn, lưu trữ. Tìm hiểu sự khác biệt giữa Bộ nhớ liên tục Intel Optane và Ổ đĩa thể rắn Intel Optane và tìm hiểu về Compute Express Link hoặc CXL, cùng với lộ trình đề xuất hướng tới CXL.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.