Intel® Server Component Extended Warranty

Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel.

Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Products
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)
Click for detailed product list
Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)
Click for detailed product list
Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)
Click for detailed product list
Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)
Click for detailed product list
Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty (SVCEWHWB) Click for detailed product list
Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID) Click for detailed product list
Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWSPR)
Click for detailed product list
Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) Only available through the CTO tool. Please see your Intel approved distributor for more information.

Intel® Server Products

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hầu hết các sản phẩm của Bộ phận cộng tác sản phẩm và hệ thống (PCSD) được công bố năm 2009 trở về sau đều được bảo hành, bao gồm các Mô-đun điện toán của Intel®. Chỉ bao gồm các linh kiện của PCSD—Bo mạch máy chủ Intel®, Hệ thống máy chủ Intel®,Khung máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel®, và các thiết bị có thể tháo lắp tại chỗ (FRU) cùng các phụ kiện; cái này tương tự bảo hành ba năm theo tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các thẻ gắn thêm của bên thứ ba, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, thẻ đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các linh kiện kim loại tấm/nhựa, linh kiện không sử dụng điện, các bộ phận dành riêng cho OEM, và các bộ xử lý Intel® không nằm trong phạm vi Bảo hành mở rộng.