Intel® Server Component Extended Warranty

Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel.

The Intel® Server Component Extended Warranty adds two more years to the standard warranty for certain Intel® Server Products. This program is currently available through qualified and registered distributors. Contact your Intel® Technology Provider for more information.

Throughout the warranty period, Intel will replace or refund a product that fails, depending on Intel’s standard warranty terms and conditions. Supported products include Intel® Server Boards, Intel® Server Systems, Intel® Server Chassis, and Intel® RAID Controllers.1

Please Note: Extended Warranty services must be purchased within 30 days of the purchase of a compatible system or product.

Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Products
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)
Click for detailed product list
Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)
Click for detailed product list
Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)
Click for detailed product list
Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)
Click for detailed product list
Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty (SVCEWHWB) Click for detailed product list
Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID) Click for detailed product list
Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWSPR)
Click for detailed product list
Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) Only available through the CTO tool. Please see your Intel approved distributor for more information.

Features and Benefits

Intel Customer Support

Flexible, world-class support, and warranty replacement with an extended warranty that adds two more years to the standard warranty on Intel® Server Component Extended Warranty, so you can cover your server products for a total of up to five years after purchase.

Learn more

Fast Parts Replacement

When you need it most, rely on the trusted Intel name to provide replacement parts quickly. An extended warranty backed by Intel, makes your distributor or reseller your “one-stop shop” for server products and support.

Learn more

Easy Management and Warranty Support

Managing the service warranty is made simple with the Entitlement Hub. With this hub you can quickly register the extended warranty service, and easily view and manage warranty information.

View Entitlement Hub now

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hầu hết các sản phẩm của Bộ phận cộng tác sản phẩm và hệ thống (PCSD) được công bố năm 2009 trở về sau đều được bảo hành, bao gồm các Mô-đun điện toán của Intel®. Chỉ bao gồm các linh kiện của PCSD—Bo mạch máy chủ Intel®, Hệ thống máy chủ Intel®,Khung máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel®, và các thiết bị có thể tháo lắp tại chỗ (FRU) cùng các phụ kiện; cái này tương tự bảo hành ba năm theo tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các thẻ gắn thêm của bên thứ ba, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, thẻ đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các linh kiện kim loại tấm/nhựa, linh kiện không sử dụng điện, các bộ phận dành riêng cho OEM, và các bộ xử lý Intel® không nằm trong phạm vi Bảo hành mở rộng.