Intel® Select Solutions for Virtual Desktop Infrastructure với VMware H

VMware Horizon® tạo ra một không gian làm việc kỹ thuật số với việc phân phối hiệu quả các ứng dụng và máy tính để bàn ảo cho phép nhân viên làm việc ở mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị. Với việc tích hợp sâu vào hệ sinh thái công nghệ VMware, nền tảng này cung cấp một nền tảng sẵn sàng cho đám mây linh hoạt, khả năng quản lý tốt nhất hiện đại và bảo mật end-to-end mang đến sức mạnh cho không gian làm việc linh hoạt ngày nay.