Tóm lược giải pháp: Cải thiện hiệu suất ứng dụng với Vcinity

Giải pháp cổng truy cập ứng dụng đa đám mây lai của Vcinity cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu trên quy mô lớn. Giải pháp này cho phép các ứng dụng truy cập dữ liệu và thực thi trên dữ liệu toàn cầu ở bất kỳ nơi nào áp dụng giải pháp này – cho dù là đám mây riêng hay công cộng, tại cơ sở hay ở biên – để bạn có thể cải thiện năng suất, giảm chi phí hoạt động và tăng khả năng vận hành nhanh nhạy.