Video bộ thu phát 224 Gbps-PAM4-LR FPGA thế hệ tiếp theo của Intel

Intel đang dẫn đầu ngành FPGA nhờ chip thử nghiệm bộ thu phát 224 Gbps-PAM4-LR đầu tiên trên thế giới đã chứng minh được tính linh hoạt, khả năng mở rộng, cũng như sức mạnh và hiệu năng tuyệt vời cho các ứng dụng chuyên sâu cho băng thông và phạm vi tiếp cận linh hoạt.