Intel và Baidu hỗ trợ IaaS của tương lai

Điện toán đám mây đang phát triển cùng với các làn sóng công nghệ khác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thông minh trong nhiều ngành công nghiệp. Để cải tiến hiệu năng IaaS, Intel và Baidu có cùng tầm nhìn về trung tâm dữ liệu trong tương lai. Intel đã giới thiệu Intel IPU và Baidu cũng phát hành sản phẩm DPU tự phát triển của mình. Baidu Taihang DPU 1.0 dựa trên các Intel® FPGA và các bộ xử lý Intel® Xeon® D. Hiện tại, các sản phẩm Baidu Taihang DPU 1.0 đã được ứng dụng trong nhiều kịch bản dịch vụ đám mây khác nhau, ví dụ như Máy chủ kim loại trần đàn hồi Taihang và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.